Welcome To Our Studio!
It's Nice To Meet You
Tell Me More

Informacje o nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach zaprasza pełnoletnie osoby leczące się psychiatrycznie oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi z terenu miasta i gminy Niepołomice do skorzystania z dziennego pobytu i wsparcia.
Placówka oferuje udział w terapii zajęciowej, konsultacjach psychiatrycznych oraz psychologicznych.
W razie potrzeby zapewniamy transport.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach otwarcia Ośrodka
pod numerem telefonu: 12 284 80 55, lub bezpośrednio w placówce przy ulicy Targowej 8.
Serdecznie zapraszamy.

Nasze metody postępowania wspierająco – aktywizujące obejmują

• treningi
• warsztaty
• spotkania
• Zajecia grupowe i indywidualne
• wycieczki
• spotkania integracyjne
• terapię zajęciową

Zajęcia odbywają się w pracowniach

• plastycznej
• stolarskiej
• kulinarnej i gospodarstwa domowego
• komputerowej
• umiejętności praktycznych
• aktywnego rozwoju

W skład personelu naszej placówki wchodzą

• kierownik
• specjaliści pracy z rodziną
• terapeuci
• instruktor do spraw kulturalno-oświatowych
• psycholog
• lekarz psychiatra
• opiekun osoby niepełnosprawnejŚrodowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 39 osób przewlekle psychicznie chorych z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jest miejscem ciepłym, przyjaznym, tworzonym przez wszystkich członków (uczestników) grupy, w którym każdy czuje się dobrze, gdzie każdy uczestnik otoczony jest opieką potrzebną do wzrostu i rozwoju.

Każdy z nas tworzy dom i jednocześnie jest za niego odpowiedzialny. Staramy się poprzez różne formy swojej działalności obudzić i wspierać, zarówno w swoim otoczeniu jak i na swoim terenie, działania zmierzające do usamodzielnienia członków grupy, wyrabiając w uczestnikach umiejętność świadczenia sobie różnorodnej wzajemnej pomocy. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy ujęte są w tygodniowym planie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory degustacji posiłków oraz spotkań. W Środowiskowym Domu Samopomocy realizujemy różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę medyczną, którą zapewnia lekarz psychiatra.

Prowadzimy również dodatkowe zajęcia tj:

• kółko teatralne,
• warsztaty artystyczne z plastykiem,
• cotygodniowe spotkania z muzyką,
• uczestnictwo we Eucharystii odprawianej w ŚDS ( w każdy pierwszy piątek miesiąca),


Placówka prowadzi bardzo aktywne życie społeczne i towarzyskie, wyjeżdżaliśmy do kina, teatru i na wycieczki, uczestniczyliśmy w różnego rodzaju projektach, spotkaniach integracyjnych oraz imprezach kulturalnych. Zawsze staramy się, aby nasze spotkania, zajęcia terapeutyczne były ciekawe i miały atrakcyjną formę.

DOM CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 – 16.00

...
Aktualności

Galeria

...
Zajęcia grupowe
...
Wycieczki
...
Pracownia Umiejętności Praktycznych
...
Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
...
Pracownia Stolarska
...
Pracownia Plastyczna